News & Events


Embassy of Finland, New Delhi:

Nyaya Marg Chanakyapuri, New Delhi – 110 021.

Renovation works for the Embassy of Finland at E-3, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi.